Privacyverklaring

Houtbouw Jan Theuns kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Houtbouw Jan Theuns en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Houtbouw Jan Theuns verstrekt.

Houtbouw Jan Theuns kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw adresgegevens.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.

Waarom Houtbouw Jan Theuns uw gegevens nodig heeft

Houtbouw Jan Theuns verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Houtbouw Jan Theuns uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Houtbouw Jan Theuns uw gegevens bewaart

Houtbouw Jan Theuns bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Houtbouw Jan Theuns verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@houtbouwjantheuns.nl Houtbouw Jan Theuns zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Houtbouw Jan Theuns neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Houtbouw Jan Theuns maakt gebruik van Firewall, Virusscanner en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Houtbouw Jan Theuns verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Houtbouw Jan Theuns op via info@houtbouwjantheuns.nl