Douglas balkhout

douglas-balkhout

Douglas balkhout in verschillende maten:

Douglas geschaafd 28x40mm Lengte 3.00m                          

Douglas geschaafd 40x60mm Lengte 2.50m                            

Douglas geschaafd 40x60mm Lengte 3.00m                           

Douglas geschaafd 40x60mm Lengte 4.00m                            

Douglas geschaafd 45x70mm Lengte 3.00m                           

Douglas geschaafd 45x70mm Lengte 4.00m                            

Douglas geschaafd 45x70mm Lengte 5.00m                          

Douglas geschaafd 45x95mm Lengte 3.00m                           

Douglas geschaafd 45x95mm Lengte 4.00m                            

Douglas geschaafd 45x95mm Lengte 5.00m                          

Douglas geschaafd 45x145mm Lengte 3.00m                      

Douglas geschaafd 45x145mm Lengte 4.00m                         

Douglas geschaafd 45x145mm Lengte 5.00m                         

Douglas geschaafd 45x160mm Lengte 3.00m                         

Douglas geschaafd 45x160mm Lengte 4.00m                        

Douglas geschaafd 45x160mm Lengte 5.00m                         

 

Douglas balk 50x100mm Lengte 3.00m                                    

Douglas balk 50x100mm Lengte 4.00m                                     

Douglas balk 50x100mm Lengte 5.00m                                     

Douglas blak 50x150mm Lengte 3.00m                                     

Douglas balk 50x150mm Lengte 4.00m                                    

Douglas balk 50x150mm Lengte 5.00m                                     

Douglas balk 70x200mm Lengte 4.00m                                     

Douglas balk 70x200mm Lengte 5.00m                                     

Douglas balk 70x200mm Lengte 6.00m